Tinglish, bilişsel nörobilimden faydalanarak lingustik becerilerin yanında kullanıcılara öğrenme yetisini kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Bu sebeple çalışmasını gerçekleştirdiğimiz tüm iletişim çalışmalarında markaya biçtiğimiz bu dinamik ve eğlenceli ruhu sürdürdük.  Böylece sosyal medya görsellerinden kurumsal kimlik çalışmalarına kadar yürüttüğümüz iletişim faaliyetleriyle liguistik öğrenmenin sır perdesini araladık!

SONRAKİ PROJE